<< Lot 198 - Bavaria ...   Lot 200 - Bavaria ... >>