Münzen Islam - Auction 165 - Coins Auction

Visualisierung: GridGridList
Münzen Islam Abbasiden, Dinar (5,78g), ca. ...
 

Los Nr. 210

Münzen Islam

Münzen Islam Abbasiden, Dinar (5,78g), ca. 8./9. Jhd., Prägeschwäche am Rand, ss. ss


Ausrufpreis:
250,00 €
Münzen Islam Fatimiden, Dinar (3,90g), ...
 

Los Nr. 211

Münzen Islam

Münzen Islam Fatimiden, Dinar (3,90g), Al-Mustansir, 427-487 AH (1036-1094), Wilkes 837, zwei Löcher, ss. ss


Ausrufpreis:
150,00 €
Münzen Islam Fatimiden, Dinar (4,05g), ...
 

Los Nr. 212

Münzen Islam

Münzen Islam Fatimiden, Dinar (4,05g), Al-Mustansir, 427-487 AH (1036-1094), Wilkes 837, Schürfspur, ss. ss


Ausrufpreis:
180,00 €
Münzen Islam Fatimiden, Dinar (4,05g), ...
 

Los Nr. 213

Münzen Islam

Münzen Islam Fatimiden, Dinar (4,05g), Al-Mustansir, 427-487 AH (1036-1094), Wilkes 837, etwas wellig, ss. ss


Ausrufpreis:
220,00 €
Münzen Islam Fatimiden, Dinar (4,42g), 12. ...
 

Los Nr. 214

Münzen Islam

Münzen Islam Fatimiden, Dinar (4,42g), 12. Jhd., gehenkelt und gelocht, ss. ss


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,75g), ...
 

Los Nr. 215

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,75g), al-Nasir Salah al-din Yusuf bin Ayyub, 567-589 (1171-1193), Wilkes 890, ss. ss


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Abbasieden, Denar (6,11g), ...
 

Los Nr. 216

Münzen Islam

Münzen Islam Abbasieden, Denar (6,11g), Al-Nahsir, 575-622 AH (1180-1225), Bagdad, Madinat Al Salam, wellig, ss. ss


Ausrufpreis:
300,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,47g), ...
 

Los Nr. 217

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,47g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, ss. ss


Ausrufpreis:
180,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,84g), ...
 

Los Nr. 218

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,84g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, Prägeschwäche am Rand, ss. ss


Ausrufpreis:
180,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,99g), ...
 

Los Nr. 219

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,99g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, Prägeschwäche am Rand, ss. ss


Ausrufpreis:
180,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,30g), ...
 

Los Nr. 220

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,30g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, ss. ss


Ausrufpreis:
180,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,42g), ...
 

Los Nr. 221

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,42g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, ss. ss


Ausrufpreis:
180,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,94g), ...
 

Los Nr. 222

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,94g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, Prägeschwäche am Rand, ss. ss


Ausrufpreis:
180,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (5,24g), ...
 

Los Nr. 223

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (5,24g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, ss. ss


Ausrufpreis:
180,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (5,45g), ...
 

Los Nr. 224

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (5,45g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, ss. ss


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (7,29g), ...
 

Los Nr. 225

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (7,29g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, leichte Prägeschwäche, ss. ss


Ausrufpreis:
250,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (7,82g), ...
 

Los Nr. 226

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (7,82g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), vgl. Kazan 646-648, ss. ss


Ausrufpreis:
250,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,92g), ...
 

Los Nr. 227

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,92g), Al-'Adil Sayf al-din Abu Bakr Muhammad I ibn Ayyub, 596-615 (1199-1218), vgl. Kazan 649, Wilkes ...


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,59g), ...
 

Los Nr. 228

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,59g), Al-'Adil Sayf al-din Abu Bakr Muhammad I ibn Ayyub, 596-615 (1199-1218), vgl. Kazan 649, Wilkes ...


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Abbasieden, Dinar (5,32g), ca. ...
 

Los Nr. 229

Münzen Islam

Münzen Islam Abbasieden, Dinar (5,32g), ca. 11./12. Jhd., Prägeschwäche am Rand, etwas wellig, ss. ss


Ausrufpreis:
300,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,93g), ...
 

Los Nr. 230

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,93g), 12./13. Jhdt., ss. ss


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,95g), ...
 

Los Nr. 231

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (3,95g), Al-Kamil Nasr al-din abu'l-Ma'ali Muhammad I ibn al-'Adil I, 615-635 (1218-1237), vgl. Kazan ...


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,05g), ...
 

Los Nr. 232

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,05g), Al-Kamil Nasr al-din abu'l-Ma'ali Muhammad I ibn al-'Adil I, 615-635 (1218-1237), vgl. Kazan ...


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,20g), ...
 

Los Nr. 233

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,20g), Al-Kamil Nasr al-din abu'l-Ma'ali Muhammad I ibn al-'Adil I, 615-635 (1218-1237), vgl. Kazan ...


Ausrufpreis:
250,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,25g), ...
 

Los Nr. 234

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,25g), Al-Kamil Nasr al-din abu'l-Ma'ali Muhammad I ibn al-'Adil I, 615-635 (1218-1237), vgl. Kazan ...


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,30g), ...
 

Los Nr. 235

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,30g), Al-Kamil Nasr al-din abu'l-Ma'ali Muhammad I ibn al-'Adil I, 615-635 (1218-1237), vgl. Kazan ...


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,55g), ...
 

Los Nr. 236

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,55g), Al-Kamil Nasr al-din abu'l-Ma'ali Muhammad I ibn al-'Adil I, 615-635 (1218-1237), vgl. Kazan ...


Ausrufpreis:
200,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,63g), ...
 

Los Nr. 237

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (4,63g), Al-Kamil Nasr al-din abu'l-Ma'ali Muhammad I ibn al-'Adil I, 615-635 (1218-1237), ss. ss


Ausrufpreis:
250,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (5,00g), ...
 

Los Nr. 238

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (5,00g), Al-Kamil Nasr al-din abu'l-Ma'ali Muhammad I ibn al-'Adil I, 615-635 (1218-1237), vgl. Kazan ...


Ausrufpreis:
250,00 €
Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (5,01g), ...
 

Los Nr. 239

Münzen Islam

Münzen Islam Ayyubiden, Dinar (5,01g), al-Mansur Muhammad, 595-596 (1198-1200), ss. ss


Ausrufpreis:
250,00 €