<< Lotto 21 - Lydia Sardes, ...   Lotto 23 - Phrygia ... >>