• Home
  • Asta 153
  • 169 Lydia 1 / 2 stater (5, 47g), to 546 BC, Sardeis. Av: lions ...
<< Lotto 168 - Ionia ...   Lotto 170 - Lydia Sardes, ... >>