<< Lot 851 - Bavaria 10 ...   Lot 853 - Bavaria 20 ... >>