<< Lot 848 - Bavaria 20 ...   Lot 850 - Bavaria 20 ... >>