<< Lot 677 - Bavaria ...   Lot 679 - Bavaria ... >>