<< Lot 188 - Salzburg ...   Lot 190 - Salzburg ... >>